De natuur rond het domein

Op de Hoge Dijken werd bij de uitbouw als natuurdomein gekozen voor zachte recreatie.

Er is een wandelpad voorzien rond de plas en vier vogelobservatiehutten. Honden mogen mee op wandel indien ze aan de lijn gehouden worden. Het verleidelijk gehuppel van een wild zoogdier voor hun neus kan immers meer schade aanrichten dan het laat uitschijnen. Ook om de honden zelf te beschermen (overdracht van ziekten) is het beter om uw trouwe viervoeter aan te lijnen. De hond mag geen duik nemen in het diepe water, zo ook zijn baasje niet.
Sommige bermen zijn afgesloten om broed- en rustgebied voor vogels te creëren of om de schapen die helpen bij het maaien binnen hun zone te houden. Het is vanzelfsprekend dat deze zones eveneens niet mogen betreden worden, uitgezonderd met een geleide wandeling (
zie geleide wandelingen).

Via de grotere poorten kunnen ook andersvaliden of kinderwagens comfortabel binnen in het domein. Fietsen is evenwel verboden in het domein dat enkel over een wandelpad beschikt.
Aan de westelijke zijde van de plas zijn vispontons aangelegd. Dat er mag gevist worden in een natuurdomein is vrij uitzonderlijk en wordt enkel toegelaten op deze pontons. In het nieuwe politiereglement is eveneens opgenomen dat bootjes te water laten strikt verboden is. Ook fuiken of lokaas uitzetten is strikt verboden. Enkel het Agentschap natuur en Bos (ANB – Vlaamse Overheid) mag te water gaan om het domein te beheren of om wetenschappelijke inventarisaties uit te voeren.

 

Hieronder kan u het recentste toegankelijkheidsreglement downloaden dat op de politieraden van Oudenburg en Jabbeke goedgekeurd werd. Ook een algemene folder met voorstelling van de Hoge Dijken is ter beschikking.