Auteursrechten

Al het beeldmateriaal dat op deze site te zien is, is auteursrechterlijk beschermd. 
Het downloaden, het gebruiken op een andere website, voor publicaties of eender welk gebruik of verdere verspreiding van de beelden is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur, m.n. Freddy Cordy.
Vaak zijn onze leden bereid hun beeldmateriaal ter beschikking te stellen voor educatieve of publicatie doeleinden. Gelieve contact op te nemen met Freddy Cordy.

Indien wij inbreuken vaststellen op dit copyright , zal er bij de bevoegde instanties klacht neergelegd worden.